Veřejná schůze spolku a přednáška - PhDr. Michaela Körnerová - Chládková, Zapomenutý vynálezce Ferdinand Jíra

9. května 18.00 - Přednášková síň muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici

Také Jindřichův Hradec má svého zapomenutého vynálezce. Na rozdíl od neexistujícího Járy Cimrmana, tenhle skutečně žil, jmenoval se Ferdinand Jíra a byl autorem řady vynálezů z oblasti elektrotechniky. Zveme Vás na objevnou přednášku PhDr. Michaely Körnerové - Chládkové o významném jindřichohradeckém občanu Ferdinandu Jírovi.


POZOR - ZÁJEZD JE V SOUČASNÉ DOBĚ VYPRODÁN!!

PŘIJÍMÁME ZÁJEMCE NA POZICI NÁHRADNÍKŮ - JE MOŽNÉ REGISTROVÁNÍ NA E-MAILOVOU ADRESU SPOLKU, POKUD ALE NEMÁTE POTVRZENOU REZERVACI, PROSÍME POPLATEK ZA ZÁJEZD NEPLAŤTE. DĚKUJEME.


Spolkový zájezd - hrady a zámky na Dyji

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce Vás zve na výlet na moravské hrady a zámky v blízkosti řeky Dyje. Z celé řady zámků v její blízkosti jsme vybrali zámek Vranov nad Dyjí, který v uplynulých letech prošel významnou proměnou interiérů, hrad Nový hrádek

u Lukova, zasazený v nádherné přírodě Národního parku Podyjí a zámek v Uherčicích, který se probouzí k novém životu díky probíhající náročné rekonstrukci.

Pokyny pro zájemce:

Na zájezd se lze přihlásit osobně před začátkem následujících spolkových schůzí nebo na e-mailové adrese: pratelestarehohradce@seznam.cz. Do mailové přihlášky uveďte prosím jmenovitě všechny osoby, včetně jejich věku (kvůli zakoupení vstupného). Zájezd je předně určen pro členy spolku a jejich rodiny, nečlenové spolku se mohou hlásit jako náhradníci. Platit bude možné hotově před následujícími schůzemi spolku v dubnu a květnu nebo převodem na spolkový účet 5974089309/0800.

POZOR! Na Nový hrádek u Lukova vede pouze cesta pro pěší. Bude nutné ujít 3 km tam a zpět. Odměnou bude krásná příroda NP Podyjí. Případně nabízíme možnost počkat v restauraci v Lukově.

Počítejte prosím s pozdější přestávkou na oběd. Občerstvení si vemte sebou.

Datum konání: 28. května

Odjezd: 7.00 / příjezd: 19.00

Nástupní místo: autobusové nádraží Jindřichův Hradec

Cena zájezdu, včetně vstupného na tři památkové objekty a dopravy: 590,-Kč

Závěry valné hromady spolku ze dne 14. 3. 2022

Dne 14. 3. 2022 se konala valná hromada Spolku přátel starého Jindřichova Hradce. Přítomní členové spolku schválili zprávu o hospodaření spolku a revizní zprávu za rok 2021 a dále hlasovali pro následující změny v organizaci spolkového života:

1. Od roku 2023 se zvyšuje členský poplatek z 60,- Kč na 100,- Kč za rok. Zároveň platí, že členové spolku, kteří si přejí zasílat výroční zprávu spolku spolu s vlastivědným sborníkem na svou adresu poštou, musí k příspěvku připojit ještě 80,- Kč na poštovní poplatky.

2. Novou pokladnicí spolku byla po Pavle Míchalové, která nastoupila mateřskou dovolenou, zvolena PhDr. Štěpánka Běhalová PhD. Spolu s touto personální změnou se pojí i změna v pokladních hodinách. Napříště bude možné platit příspěvky i poplatky za zájezdy vždy před schůzí spolku, přímo v přednáškovém sále muzea ve Štítného ulici, a to mezi 17 - 18 hodinou.