Závěry valné hromady spolku ze dne 14. 3. 2022

Dne 14. 3. 2022 se konala valná hromada Spolku přátel starého Jindřichova Hradce. Přítomní členové spolku schválili zprávu o hospodaření spolku a revizní zprávu za rok 2021 a dále hlasovali pro následující změny v organizaci spolkového života:

1. Od roku 2023 se zvyšuje členský poplatek z 60,- Kč na 100,- Kč za rok. Zároveň platí, že členové spolku, kteří si přejí zasílat výroční zprávu spolku spolu s vlastivědným sborníkem na svou adresu poštou, musí k příspěvku připojit ještě 80,- Kč na poštovní poplatky.

2. Novou pokladnicí spolku byla po Pavle Míchalové, která nastoupila mateřskou dovolenou, zvolena PhDr. Štěpánka Běhalová PhD. Spolu s touto personální změnou se pojí i změna v pokladních hodinách. Napříště bude možné platit příspěvky i poplatky za zájezdy vždy před schůzí spolku, přímo v přednáškovém sále muzea ve Štítného ulici, a to mezi 17 - 18 hodinou.