Spolkový zájezd - Středověké kostely a cesty na Dačicku a Novobystřicku

Milí členové spolku. Omlouvám se za drobné nedostatky v komunikaci. Zájezd po středověkých kostelech a cestách v oblasti České Kanady se uskuteční v sobotu 1. října. Vzhledem k mimořádně složité organizaci zájezdu (je potřeba individuálně domlouvat možnost zpřístupnění jednotlivých kostelů, projít osobně všechny uvažované lokality středověkých cest apod.) zatím není stanoven pevný program. Předpokládáme zastávky ve středověkých kostelích v Bílkově, Pomezí, Českém Rudolci a Lidéřovicích a návštěvu některých dochovaných lokalit spojených se středověkými stezkami v blízkém okolí. Od dnešního dne, tedy 13. 6, bude možná předběžná a nezávazná registrace zájemců, ať už při pravidelné schůzi spolku nebo prostřednictvím e-mailu. Předpokládaná částka za zájezd se bude pohybovat do 300,-Kč. Placení a konečná registrace proběhne dne 5. 9. 2022, kdy budeme i s kolegy k dispozici od 17 hodin v obvyklých prostorách Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. Nebude se jednat o schůzi, pouze o organizační setkání se zájemci o zájezd. Děkujeme za projevený zájem a i s mými kolegy se těším na setkání a na viděnou. Jan Mikeš - předseda spolku

Spolkový zájezd - hrady a zámky na Dyji

Instrukce pro účastníky

ITINERÁŘ ZÁJEZDU:

7. 00 - ODJEZD AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ JINDŘICHŮV HRADEC - nástupiště před hotelem U MĚSTA VÍDNĚ
9.00 Vranov nad Dyjí
Prohlídka zámku  9.10 a 9.20

11.00 - Oběd Stodola u Čabalů Lukov - nutné objednat jednotné jídlo: Polévka hovězí vývar, vepřový řízek s bramborovým salátem
12.15 odjezd směr Nový Hrádek
12.30 Výlez Nový hrádek (zastávka U bunkru, Podmoklí) - pěší přesun - mapy říkají 2,8 kilometru pěšky
13.10 Nový Hrádek začátek prohlídky - volná prohlídka na dvě skupiny
14.00 odchod
15.00 Odjezd do Uherčic
15.45 a 16.00 prohlídka Uherčic - možná krátká zastávka na kávu

19.00  Příjezd Jindřichův Hradec


POZOR! Na Nový hrádek u Lukova vede pouze cesta pro pěší. Bude nutné ujít 3 km tam a zpět. Odměnou bude krásná příroda NP Podyjí. Případně nabízíme možnost počkat v restauraci v Lukově.

Datum konání: 28. května

Odjezd: 7.00 / příjezd: 19.00

Nástupní místo: autobusové nádraží Jindřichův Hradec Hotel u města Vídně

Závěry valné hromady spolku ze dne 14. 3. 2022

Dne 14. 3. 2022 se konala valná hromada Spolku přátel starého Jindřichova Hradce. Přítomní členové spolku schválili zprávu o hospodaření spolku a revizní zprávu za rok 2021 a dále hlasovali pro následující změny v organizaci spolkového života:

1. Od roku 2023 se zvyšuje členský poplatek z 60,- Kč na 100,- Kč za rok. Zároveň platí, že členové spolku, kteří si přejí zasílat výroční zprávu spolku spolu s vlastivědným sborníkem na svou adresu poštou, musí k příspěvku připojit ještě 80,- Kč na poštovní poplatky.

2. Novou pokladnicí spolku byla po Pavle Míchalové, která nastoupila mateřskou dovolenou, zvolena PhDr. Štěpánka Běhalová PhD. Spolu s touto personální změnou se pojí i změna v pokladních hodinách. Napříště bude možné platit příspěvky i poplatky za zájezdy vždy před schůzí spolku, přímo v přednáškovém sále muzea ve Štítného ulici, a to mezi 17 - 18 hodinou.