Zájezd do Rakouska


V sobotu 30. září se uskuteční avizovaný zájezd do Rakouska. Níže naleznete základní informace a itinerář.

Cena zájezdu je vypočtena na 780 Kč.
Je v tom započteno 18 eur, které nás budou stát vstupy do Altenburgu a na Heidenreichstein.

Částka nezahrnuje oběd, pokud o něj budete mít zájem (cena bude zřejmě 10-12 Eur, tedy asi 250-300 Kč) je potřeba si jej zamluvit hned při přihlášení. 


Zájezd má kapacitu 54 míst.
Zapsat se na něj bude možné na řádné schůzi spolku, dne 11. září od 17 hodin, zároveň bude nutné zájezd rovnou i zaplatit. Kdo nemůže přijít 11. září v 17 hodin, může zaslat přihlášku e-mailem, ale upozorňuji, že ti, kteří přijdou osobně, mají přednost a e-mailem došlé přihlášky začneme zapisovat 11. září v 18.00, a to podle pořadí, v jakém přišly.
Vzhledem k omezené kapacitě zájezdu platí omezení, že jeden člen spolku sebou může vzít jen jednoho dalšího nečlena spolku.
Pro ty, kteří ještě nemají vyřešený doplatek k minulému zájezdu upozorňuji, že bez jeho vyrovnání není možné se hlásit na další spolkové akce.

Zájezd do Rakouska
sobota 30. září 2023
1. 7.00 Odjezd z autobusového nádraží Jindřichův Hradec
2. 8.15 - 9.30 Zřícenina hradu Kollmitz (pěší vycházka cca 500 metrů tam a zpět)
3. 10.20 - 11.40 Klášter Altenburg Prohlídka volná bez průvodce (klášterní kostel, zahrady, klášterní podzemí)
4. 12.00 - 14.00 Město Horn - oběd (do 13.15), 45 minut prohlídka města5. 15.15 - 16.20 Hrad Heidenreichstein (prohlídka s tamním průvodcem, s vytišteným českým textem)
6. 16.45 - 18.00 Město Litschau přestávka na kávu, možnost nákupu a prohlídka města s farním kostelem a zvenku i zdejšího hradu7. 18.30 Návrat do JHCena zájezdu: 780 Kč osoba (vzhledem k omezené kapacitě zájezdu mají přednostní právo objednávky zájezdu členové spolku + max. 1 nečlen)
Cena zahrnuje: autobus, vstupenka do kláštera Altenburg, vstupenka na hrad HeidenreichsteinOběd bude ve městě Horn, zařizujeme jej hromadně, cena oběda bude pravděpodobně 10-12 eur. Prosím o závazné vyjádření, zda o něj máte zájem či ne při objednávce zájezdu.

Zápis z valné hromady spolku

V pondělí 13.2. 2023 se konala volební valná hromada spolku. Zápis z valné hromady si můžete prohlédnout níže. Pro rychlejší orientaci lze shrnout její závěry do několika bodů:

1. Výbor spolku i všechny volené orgány budou i v dalším období pracovat ve stejném složení

2. Členský příspěvek na rok 2024 a následující byl přítomnými členy schválen ve výši 300,-Kč/ rok. Byla to reakce na aktuální inflační zvyšování cen u všech vstupů. Spolek by měl být v budoucnu schopen plnit svou roli nejen na poli přednáškové činnosti a pořádání zájezdů, ale také  rozvíjet tiskovou činnost a pomáhat s opravou drobných památek v Jindřichově Hradci, aby naplňoval své stanovy. Zároveň chystáme akce k nadcházejícímu stoletému výročí spolku.

3. Doplatky a nedoplatky v rámci vyúčtování spolkových zájezdů do výše 100 Kč se napříště nedoplácí, ani nevrací.

Děkujeme všem, kteří přišli, za podporu a těšíme se při dalších spolkových setkáních.

Za výbor spolku

Mgr. Jan Mikeš, předseda

Závěry valné hromady spolku ze dne 14. 3. 2022

Dne 14. 3. 2022 se konala valná hromada Spolku přátel starého Jindřichova Hradce. Přítomní členové spolku schválili zprávu o hospodaření spolku a revizní zprávu za rok 2021 a dále hlasovali pro následující změny v organizaci spolkového života:

1. Od roku 2023 se zvyšuje členský poplatek z 60,- Kč na 100,- Kč za rok. Zároveň platí, že členové spolku, kteří si přejí zasílat výroční zprávu spolku spolu s vlastivědným sborníkem na svou adresu poštou, musí k příspěvku připojit ještě 80,- Kč na poštovní poplatky.

2. Novou pokladnicí spolku byla po Pavle Míchalové, která nastoupila mateřskou dovolenou, zvolena PhDr. Štěpánka Běhalová PhD. Spolu s touto personální změnou se pojí i změna v pokladních hodinách. Napříště bude možné platit příspěvky i poplatky za zájezdy vždy před schůzí spolku, přímo v přednáškovém sále muzea ve Štítného ulici, a to mezi 17 - 18 hodinou.