Zápis z valné hromady spolku

V pondělí 13.2. 2023 se konala volební valná hromada spolku. Zápis z valné hromady si můžete prohlédnout níže. Pro rychlejší orientaci lze shrnout její závěry do několika bodů:

1. Výbor spolku i všechny volené orgány budou i v dalším období pracovat ve stejném složení

2. Členský příspěvek na rok 2024 a následující byl přítomnými členy schválen ve výši 300,-Kč/ rok. Byla to reakce na aktuální inflační zvyšování cen u všech vstupů. Spolek by měl být v budoucnu schopen plnit svou roli nejen na poli přednáškové činnosti a pořádání zájezdů, ale také  rozvíjet tiskovou činnost a pomáhat s opravou drobných památek v Jindřichově Hradci, aby naplňoval své stanovy. Zároveň chystáme akce k nadcházejícímu stoletému výročí spolku.

3. Doplatky a nedoplatky v rámci vyúčtování spolkových zájezdů do výše 100 Kč se napříště nedoplácí, ani nevrací.

Děkujeme všem, kteří přišli, za podporu a těšíme se při dalších spolkových setkáních.

Za výbor spolku

Mgr. Jan Mikeš, předseda

Závěry valné hromady spolku ze dne 14. 3. 2022

Dne 14. 3. 2022 se konala valná hromada Spolku přátel starého Jindřichova Hradce. Přítomní členové spolku schválili zprávu o hospodaření spolku a revizní zprávu za rok 2021 a dále hlasovali pro následující změny v organizaci spolkového života:

1. Od roku 2023 se zvyšuje členský poplatek z 60,- Kč na 100,- Kč za rok. Zároveň platí, že členové spolku, kteří si přejí zasílat výroční zprávu spolku spolu s vlastivědným sborníkem na svou adresu poštou, musí k příspěvku připojit ještě 80,- Kč na poštovní poplatky.

2. Novou pokladnicí spolku byla po Pavle Míchalové, která nastoupila mateřskou dovolenou, zvolena PhDr. Štěpánka Běhalová PhD. Spolu s touto personální změnou se pojí i změna v pokladních hodinách. Napříště bude možné platit příspěvky i poplatky za zájezdy vždy před schůzí spolku, přímo v přednáškovém sále muzea ve Štítného ulici, a to mezi 17 - 18 hodinou.