Zajímavé odkazy

Dějiny Jindřichova Hradce v on-line dostupných pramenech

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA MUZEA JINDŘICHOHRADECKA KRAMERIUS

Nabízí přes 380 000 stran regionálních periodik a monografií. Nejnověji byl zdigitalizován Jindřichohradecký deník z let 2013-2019 a Jindřichohradecký kulturní zpravodaj z let 1972-1980, novinkou je soubor téměř 50 kuchařských knih a příruček pro domácnost a hospodářství datovaných od první poloviny 18. do 20. století souvisejících s regionem Jindřichohradecka. Zveme Vás také do Knihovny Muzea Jindřichohradecka, kde je možné přímo studovat dokumenty včetně těch, které se v digitálních knihovnách nezobrazí z důvodu autorských práv. Knihovna je otevřena pro veřejnost v pondělí a ve středu 12,30-15,30, jindy po předchozí domluvě (behalova@mjh.cz).

Ohlas od Nežárky 1871-1942

Neuhauser allgemeiner Anzeiger 1844-1848

Neuhauser Wochenblatt 1848

Neuhauser Wochenpost 1854-1855

Štítný, neodvislý týdeník českého jihovýchodu 1901-1905

Výroční zpráva čsl. státního vyš. gymnasia v Jindřichově Hradci 1918-1948

Výroční zpráva c. k. gymnasia v Jindřichově Hradci 1969-1918

Zájmy Českomoravské vysočiny 1931-1941

Historie spolku

Jan Muk, Padesát let spolku přátel starého Jindřichova Hradce, Jindřichův Hradec 1974.

František Fürbach, Založení spolku přátel starého Jindřichova Hradce, text k 80. výročí spolku, Jindřichův Hradec 2004.