Program schůzí spolku - jaro 2023

9. ledna - 18.00 - schůze spolku

Přednáška

Setkání se starostou města Jindřichův Hradec - Mgr. Ing. Michalem Kozárem MBA. a s vedením města


13. února - 17.30 - Valná hromada spolku

přednáška

Mgr. Lenka Dvořáková - Jindřichův Hradec před sto lety