Program schůzí spolku - jaro 2023

13. března - 18.00 - schůze spolku

Přednáška

Doc. PhDr. Daniel Drápala PhD.  (katedra evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně)

 Čí je vlastně kulturní dědictví?

Kulturní dědictví nás pomyslně provází na každém kroku. Dodává hodnotu hmotným i nemateriálním památkám, ale je také prestižní značkou,
s níž pracuje turistický průmysl nebo dokonce politické strategie. Jenže při podrobnějším studiu se ukazuje, že i u nezpochybnitelných "klenotů" našeho národního kulturního dědictví, jako je
relikviář svatého Maura či tradiční léčebné procedury V. Priessnitze, mohou vyvstat pochyby, zda jsou skutečně "naším" kulturním dědictvím.
Doc. PhDr. Daniel Drápala PhD. se ve své práci zaměřuje na propojení moderně pojaté etnologie se sociálními dějinami či dějinami ekonomie a je vedoucím ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně.


10. 4. 2023 - 18.00 schůze spolku

přednáška

PhDr. David Franta PhD.  (Západočeská univerzita v Plzni)

Jindřichohradecký archivář Ondřej Franta a jeho kniha Vzpomínky ze zajetí


15. 5. 2023  18.00 - schůze spolku

Mgr. František Záruba Ph.D.  (Historický ústav Akademie věd ČR)

 Hrad v Jindřichově Hradci ve středověku


12. 6. 2023  18.00 - schůze spolku

přednáška

Mgr. Libor Svoboda PhD.  (Ústav pro studium totalitních režimů v Praze)

Jindřichův Hradec ve filmu