Program schůzí spolku - jaro 2024

Pokladna spolku otevřena vždy od 17 hodin


8. ledna - 18.00 - schůze spolku

Přednáška

Tradiční lednové setkání se starostou a vedením města

Srdečně zveme nejširší veřejnost na tradiční lednové setkání a debatu se starostou a vedením města. Můžete se těšit na prezentaci uskutečněných i plánovaných městských projektů, ale také se ptát na otázky, které vás zajímají. Jako vždycky začínáme v 18 hodin v přednáškovém sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici


12. února   17.30 - schůze spolku

Valná hromada

Volební valná hromada spolku

Po skončení valné hromady bude následovat přednáška

Mgr. Jan Mikeš - 100 let spolku přátel starého Jindřichova Hradce


11. března 18.00 - schůze spolku

přednáška

PhDr. Pavel Holub PhD.  (Státní oblastní archiv Třeboň - pobočka Jindřichův Hradec)

Svatební smlouvy jako nevyužitý historický pramen poznávání každodennosti na Jindřichohradecku

Přednáška o opomíjeném pramenu ranně novověké historie. Přednáší PhDr. Pavel Holub PhD., vedoucí jindřichohradeckého oddělení třeboňského archivu.


8. dubna - 18.00 schůze spolku

přednáška

Prof. Mgr. Libor Jan PhD.  (Masarykova Univerzita Brno)

Řád německých rytířů a jejich komenda v Jindřichově Hradci


13. května - 18.00 schůze spolku

přednáška

Mgr. Pavel Macků (Národní památkový ústav)

Zbroj doby Karla IV. přednáška a ukázka oblékání zbroje


10. června  - 18.00 schůze spolku

přednáška

Doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.  (Univerzita Pardubice)

Šlechta a sport v raném novověku