Pravidla ochrany soukromí


Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Spolek přátel starého Jindřichova Hradce IČO 75054981 se sídlem Štítného 124, Jindřichův Hradec 37701 (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: Jan Mikeš, e-mail: pratelestarehohradce@seznam.cz, tel.: 606795806;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytli členové spolku a které správce získal na základě přihlášky do spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce z.s. (dále jen spolek)

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje členů spolku nezbytné pro plnění funkcí spolku, především informování o spolkových aktivitách.

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem informování o spolkovém dění, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci se členy spolku po dobu jejich členství ve spolku. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem přihlášení do spolku na webové stránce pratelestarehohradce.cz, podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení přihlášky do spolku (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z činnosti spolku, především k zajištění informování o spolkových aktivitách.

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro vstup do spolku. Bez poskytnutí osobních údajů nelze být členem spolku.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze spolkových stanov a to až do nabytí právní platnosti ukončení členství ve spolku (tzn. po výroční valné hromadě spolku).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje členů, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s podáním úspěšné on-line přihlášky do spolku.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva členů spolku

Podle podmínek stanovených v Zákoně má člen právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů po vystoupení ze spolku;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: pratelestarehohradce@seznam.cz

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické přihlášky na webové stránce pratelestarehohradce.cz potvrzuje zájemce, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí zaškrtnutím políčka odeslat ve formuláři;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 1.2.2022