Přihláška do spolku a členské příspěvky

Členské příspěvky

Příspěvky prosím plaťte převodem na účet číslo 5974089309/0800. Jako variabilní symbol použijte prosím číslo vaší členské legitimace. Pokud si přejete zaplatit v hotovosti, je tak možné učinit vždy před schůzí spolku, každé druhé pondělí v měsíci, mezi 17-18 hodinou.

Pro rok 2024 byl členský příspěvek odsouhlasen valnou hromadou ve výši 300,- Kč za rok. 

Příspěvky prosím zaplaťte nejpozději do 31. března.  

V případě nezaplacení členského příspěvku hrozí vyškrtnutí ze seznamu členů spolku.

POZOR! Pro všechny, kteří si přejí zasílat výroční zprávu a Vlastivědný sborník poštou, platí nutnost připojit k členskému poplatku částku 80,-Kč za poštovné


Přihláška do spolku

Jsme nesmírně rádi, že zvažujete členství v našem spolku. Co pro to musíte udělat?

PRO TY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ STÁT ČLENY CO NEJDŘÍVE

 Nejjednodušší cestou  k nám je vyplnit on-line formulář pod tímto textem. Po stisknutí tlačítka Odeslat Vám z naší e-mailové adresy: pratelestarehohradce@seznam.cz  přijde potvrzující e-mail a získáte také členské číslo, které prosím uveďte jako variabilní symbol pro zaplacení členského poplatku minimálně 60,-Kč na spolkový účet 5974089309/0800. Plnohodnotným členem se stanete při nejbližší schůzi výboru spolku,kde Vám také předáme členskou průkazku. Poté již můžete navštěvovat naše přednášky, účastnit se spolkových zájezdů a především zapojit se do společenství lidí, kteří, tak jako Vy, mají rádi jindřichohradeckou historii a památky.


PRO TY, KTEŘÍ NEMAJÍ RÁDI VYPLŇOVÁNÍ INTERNETOVÝCH FORMULÁŘŮ

Pokud nechcete nic vyplňovat na internetu, stačí si stáhnout přihlášku níže, vyplnit ji a vytištěnou přinést či zaslat na naši adresu Spolek přátel starého Jindřichova Hradce, Štítného 124, Jindřichův Hradec 37701. Následující dění už bude stejné jako je uvedeno výše a po zaplacení členského poplatku se stanete plnohodnotnými členy spolku.

Spolu pečujeme o naši historii i současnost

PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU PŘÁTEL STARÉHO JINDŘICHOVA HRADCE

se sídlem: Štítného 124, Jindřichův Hradec 37701, reg. Krajským soudem v Českých Budějovicích, dne 10. 10. 1990, pod č. j. L 128/KSCB, IČO: 75054981

Kliknutím na tlačítko ODESLAT stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s planými Stanovami Spolku přátel starého Jindřichova Hradce (dále jen "Spolek"), jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok schůze výboru Spolku, který rozhoduje o členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku.