„Zde napište slogan“

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce

zapsaný spolek

PŘEDNÁŠKA A SCHŮZE SPOLKU
Mgr. Pavel Macků (Národní památkový ústav)

Zbroj doby Karla IV.
13. května 2024 , 18.00 hodin

POZOR! Změna programu, přednáška docenta Kubeše se překládá na červen, květnové setkání se ponese ve znamení zbrojí doby Karla IV., které nám, včetně praktické ukázky oblékání takové zbroje přednese Mgr. Pavel Macků z Národního památkového ústavu.

Jarní spolkový zájezd

V sobotu 1. června nás čeká výlet do různých zákoutí jižních Čech. Navštívíme archeoskanzen v Trocnově, středověké poutní místo v Kájově, navštívíme zříceninu hradu Pořešína a zavítáme i do majestátního cisterciáckého kláštera ve Zlaté Koruně. Přihlašování na jarní spolkový zájezd bude probíhat v rámci spolkové schůze 8. dubna od 17.00. Přednost dostanou jako vždy Ti, kteří si přijdou rezervovat vše osobně na spolkovou schůzi.

Program zájezdu:

7.00 odjezd z autobusového nádraží v JH

8.00 - 10.00 Archeoskanzen Trocnov (prohlídka obou okruhů)

11.00 Poutní místo Kájov

12.30 - 13.30 Oběd (konkrétní restauraci ještě řešíme)

14.00 - 15.20 Klášter Zlatá Koruna

16.00 - 17.30 Zřícenina hradu Pořešín

 přibližně 19.00 návrat do Jindřichova Hradce

Cena zájezdu: 550 Kč

Zahrnuje dopravu a vstupné do Archeoskanzenu Trocnov, kláštera Zlatá Koruna a na zříceninu hradu Pořešín.


Podzimní zájezd do Rakouska

Jarní výlet do Novohradských hor

Vyšla nová výroční zpráva spolku a Vlastivědný sborník Jindřichohradecka, Dačicka a Třeboňska

Všichni členové spolku si v rámci pravidelných spolkových setkání každé druhé pondělí v měsíci od 17 hodin mohou vyzvednout výroční zprávu Spolku za rok 2022, s přílohou v podobě textu Mgr. Jana Mikeše - Malý průvodce gotickým sochařstvím v Jindřichově Hradci. Zároveň již vyšel i Vlastivědný sborník Jindřichohradecka, Dačicka a Třeboňska, jehož výtisk mají všichni členové spolku také zdarma.

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce uspořádal výstavu k výročí "Akce Hřbitov" - zátahu STB proti tzv. neorganizované mládeži


Díky iniciativě Mgr. Libora Svobody PhD. a finanční podpoře města Jindřichův Hradec se našemu spolku podařilo vytvořit výstavu, zabývající se perzekucí mladých lidí v době totality. Takzvaná "Akce Hřbitov" byla zaměřena na volné seskupení mladých lidí scházejících se na  tehdy téměř zničeném židovském hřbitově v Jindřichově Hradci, o který pečovali a kde se také scházeli k večírkům, při nichž zněla undergroundová hudba, poslouchaly se pásky s nahranými projevy Václava Havla a kam přijížděli i členové tehdy zakázaných kapel. Tajná policie během dvou zátahů pozatýkala několik desítek mladých lidí, kteří následně trpěli různými formami perzekuce. Panelová výstava byla instalována v prostorách Gymnázia Jindřichův Hradec a následně bude putovat po dalších středních školách i venkovních prostorách Jindřichova Hradce. Má za cíl připomínat (nejen) mladé generaci minulost, ve které odlišný názor znamenal možnost beztrestného bití, zavírání či výpovědí z práce ze strany státu.

Kdo jsme

 

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce

 Historie spolku sahá až do roku 1924, kdy se po výzvě profesora obchodní akademie v Jindřichově Hradci Milana Gantnera začali scházet milovníci zdejších památek v neformálním Sdružení přátel Jindřichova Hradce, které se o tři roky později transformovalo v nepolitický spolek. Podle stanov z roku 1927 je účelem spolku: "Pečovati o ochranu historických, uměleckých, národopisných a přírodních památek, podporovati všestranné památkové instituce, zvlášť Městské muzeum v Jindřichově Hradci, buditi a šířiti zájem širší veřejnosti o uvedené památky a sdružovati rodáky, přátele a bývalé studenty k utvrzení jejich vztahu k Jindřichovu Hradci". Od samého vzniku spolek úzce spolupracoval s jindřichohradeckým muzeem. Po létech stagnace jeho činnosti v 80. letech se po roce 1989 opět podařilo navázat na někdejší spolupráci. Spolek v souladu s původním záměrem jeho zakladatelů dodnes pokračuje v popularizaci regionální historie a památek formou přednášek, vydávání publikací i atraktivních zájezdů za památkami do okolních regionů. 

Přednášky

Pořádáme přednášky v budově Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici, vždy druhé pondělí v měsíci od října do června. Pravidelné začátky, není-li uvedeno jinak, jsou v 18.00 hodin

Publikační činnost

Spolek každým rokem vydává výroční zprávu spolu s textem některé zajímavé přednášky z uplynulého roku. Zároveň jsou vydávány i publikace k regionálním dějinám.

Naše činnost

Spolková setkání se odehrávají vždy od října do června každé druhé pondělí v měsíci. Náplní setkání jsou především přednášky vztahující se k dějinám a kultuře jindřichohradeckého regionu, proslovované jak členy spolku, tak i hostujícímí přednášejícími. Spolek zároveň každoročně pořádá několik zájezdů za českými památkami i do rakouského příhraničí.


Jak se stát členem spolku


Pokud byste se rádi stali členy spolku, stačí vyplnit přihlášku zde a zaplatit členský příspěvek. Ten pro rok 2023 činí minimálně 100,-Kč. Pro rok 2024 se částka zvyšuje na 300,- Kč. Za vyšší částky předem děkujeme!


Předseda a členové výboru spolku

Předseda: Mgr. Jan Mikeš, kastelán Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, mikes.jan@npu.cz, 606 795 806

Místopředseda: PhDr. Jaroslav Pikal, ředitel Muzea Jindřichohradecka, pikal@mjh.cz, 602 844 180

Jednatel: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D., historik, Ústav pro studium totalitních režimů Praha, libor.svoboda@ustrcr.cz, 737 284 548

Zapisovatelka: Mgr. Věra Kubátová, vedoucí oddělení knihovny, VŠE Praha, Fakulta managementu J. Hradec, vera.kubatova@vse.cz, 728 928 077

Pokladní: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., odborná knihovnice, Muzeum Jindřichohradecka, behalova@mjh.cz, 602 218 508

Člen výboru: Mgr. Petr Šulc, ředitel ZŠ a MŠ Deštná, reditel@zs-destna.cz, 602 959 505

Poslední novinky

POZOR! INFORMACE K ZÁJEZDU PO STŘEDOVĚKÝCH KOSTELECH A STEZKÁCH DAČICKA A NOVOBYSTŘICKA:

ODJEZD: sobota 1. října 7.00

MÍSTO ODJEZDU: Autobusové nádraží, před bývalým hotelem U města Vídně

PROGRAM:

7:00 odjezd
7:30 - 8:00 kostel Sv. Ondřeje u Strmilova
8:30 - 9:30 Bílkov - kostel sv. Jana Křtitele a pozůstatky hradu pánů z Hradce
9:45 - 11:00 Jemnice - kostel sv. Jakuba s románskou věží
11:30 - 12:00 Lidéřovice - kostel sv. Linharta
12:10 - 13:00 Český Rudolec - kostel sv. Jana
14:45 - 16:15 Kostel sv. Jana v Pomezí, středověké stezky kolem Landštejna, přestávka na kávu
17:00 - příjezd na autobusové nádraží