„Zde napište slogan“

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce

zapsaný spolek

PŘEDNÁŠKA A SCHŮZE SPOLKU
Prof. PhDr. Libor Jan, PhD. (Masarykova univerzita v Brně)

Řád německých rytířů a jejich jindřichohradecká komenda
8. dubna 2024 , 18.00 hodin

Jarní spolkový zájezd

V sobotu 1. června nás čeká výlet do různých zákoutí jižních Čech. Navštívíme archeoskanzen v Trocnově, středověké poutní místo v Kájově, navštívíme zříceninu hradu Pořešína a zavítáme i do majestátního cisterciáckého kláštera ve Zlaté Koruně. Přihlašování na jarní spolkový zájezd bude probíhat v rámci spolkové schůze 8. dubna od 17.00. Přednost dostanou jako vždy Ti, kteří si přijdou rezervovat vše osobně na spolkovou schůzi.

Program zájezdu:

7.00 odjezd z autobusového nádraží v JH

8.00 - 10.00 Archeoskanzen Trocnov (prohlídka obou okruhů)

11.00 Poutní místo Kájov

12.30 - 13.30 Oběd (konkrétní restauraci ještě řešíme)

14.00 - 15.20 Klášter Zlatá Koruna

16.00 - 17.30 Zřícenina hradu Pořešín

 přibližně 19.00 návrat do Jindřichova Hradce

Cena zájezdu: 550 Kč

Zahrnuje dopravu a vstupné do Archeoskanzenu Trocnov, kláštera Zlatá Koruna a na zříceninu hradu Pořešín.


Podzimní zájezd do Rakouska

Jarní výlet do Novohradských hor

Vyšla nová výroční zpráva spolku a Vlastivědný sborník Jindřichohradecka, Dačicka a Třeboňska

Všichni členové spolku si v rámci pravidelných spolkových setkání každé druhé pondělí v měsíci od 17 hodin mohou vyzvednout výroční zprávu Spolku za rok 2022, s přílohou v podobě textu Mgr. Jana Mikeše - Malý průvodce gotickým sochařstvím v Jindřichově Hradci. Zároveň již vyšel i Vlastivědný sborník Jindřichohradecka, Dačicka a Třeboňska, jehož výtisk mají všichni členové spolku také zdarma.

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce uspořádal výstavu k výročí "Akce Hřbitov" - zátahu STB proti tzv. neorganizované mládeži


Díky iniciativě Mgr. Libora Svobody PhD. a finanční podpoře města Jindřichův Hradec se našemu spolku podařilo vytvořit výstavu, zabývající se perzekucí mladých lidí v době totality. Takzvaná "Akce Hřbitov" byla zaměřena na volné seskupení mladých lidí scházejících se na  tehdy téměř zničeném židovském hřbitově v Jindřichově Hradci, o který pečovali a kde se také scházeli k večírkům, při nichž zněla undergroundová hudba, poslouchaly se pásky s nahranými projevy Václava Havla a kam přijížděli i členové tehdy zakázaných kapel. Tajná policie během dvou zátahů pozatýkala několik desítek mladých lidí, kteří následně trpěli různými formami perzekuce. Panelová výstava byla instalována v prostorách Gymnázia Jindřichův Hradec a následně bude putovat po dalších středních školách i venkovních prostorách Jindřichova Hradce. Má za cíl připomínat (nejen) mladé generaci minulost, ve které odlišný názor znamenal možnost beztrestného bití, zavírání či výpovědí z práce ze strany státu.

Kdo jsme

 

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce

 Historie spolku sahá až do roku 1924, kdy se po výzvě profesora obchodní akademie v Jindřichově Hradci Milana Gantnera začali scházet milovníci zdejších památek v neformálním Sdružení přátel Jindřichova Hradce, které se o tři roky později transformovalo v nepolitický spolek. Podle stanov z roku 1927 je účelem spolku: "Pečovati o ochranu historických, uměleckých, národopisných a přírodních památek, podporovati všestranné památkové instituce, zvlášť Městské muzeum v Jindřichově Hradci, buditi a šířiti zájem širší veřejnosti o uvedené památky a sdružovati rodáky, přátele a bývalé studenty k utvrzení jejich vztahu k Jindřichovu Hradci". Od samého vzniku spolek úzce spolupracoval s jindřichohradeckým muzeem. Po létech stagnace jeho činnosti v 80. letech se po roce 1989 opět podařilo navázat na někdejší spolupráci. Spolek v souladu s původním záměrem jeho zakladatelů dodnes pokračuje v popularizaci regionální historie a památek formou přednášek, vydávání publikací i atraktivních zájezdů za památkami do okolních regionů. 

Přednášky

Pořádáme přednášky v budově Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici, vždy druhé pondělí v měsíci od října do června. Pravidelné začátky, není-li uvedeno jinak, jsou v 18.00 hodin

Publikační činnost

Spolek každým rokem vydává výroční zprávu spolu s textem některé zajímavé přednášky z uplynulého roku. Zároveň jsou vydávány i publikace k regionálním dějinám.

Naše činnost

Spolková setkání se odehrávají vždy od října do června každé druhé pondělí v měsíci. Náplní setkání jsou především přednášky vztahující se k dějinám a kultuře jindřichohradeckého regionu, proslovované jak členy spolku, tak i hostujícímí přednášejícími. Spolek zároveň každoročně pořádá několik zájezdů za českými památkami i do rakouského příhraničí.


Jak se stát členem spolku


Pokud byste se rádi stali členy spolku, stačí vyplnit přihlášku zde a zaplatit členský příspěvek. Ten pro rok 2023 činí minimálně 100,-Kč. Pro rok 2024 se částka zvyšuje na 300,- Kč. Za vyšší částky předem děkujeme!


Předseda a členové výboru spolku

Předseda: Mgr. Jan Mikeš, kastelán Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, mikes.jan@npu.cz, 606 795 806

Místopředseda: PhDr. Jaroslav Pikal, ředitel Muzea Jindřichohradecka, pikal@mjh.cz, 602 844 180

Jednatel: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D., historik, Ústav pro studium totalitních režimů Praha, libor.svoboda@ustrcr.cz, 737 284 548

Zapisovatelka: Mgr. Věra Kubátová, vedoucí oddělení knihovny, VŠE Praha, Fakulta managementu J. Hradec, vera.kubatova@vse.cz, 728 928 077

Pokladní: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., odborná knihovnice, Muzeum Jindřichohradecka, behalova@mjh.cz, 602 218 508

Člen výboru: Mgr. Petr Šulc, ředitel ZŠ a MŠ Deštná, reditel@zs-destna.cz, 602 959 505

Poslední novinky

POZOR! INFORMACE K ZÁJEZDU PO STŘEDOVĚKÝCH KOSTELECH A STEZKÁCH DAČICKA A NOVOBYSTŘICKA:

ODJEZD: sobota 1. října 7.00

MÍSTO ODJEZDU: Autobusové nádraží, před bývalým hotelem U města Vídně

PROGRAM:

7:00 odjezd
7:30 - 8:00 kostel Sv. Ondřeje u Strmilova
8:30 - 9:30 Bílkov - kostel sv. Jana Křtitele a pozůstatky hradu pánů z Hradce
9:45 - 11:00 Jemnice - kostel sv. Jakuba s románskou věží
11:30 - 12:00 Lidéřovice - kostel sv. Linharta
12:10 - 13:00 Český Rudolec - kostel sv. Jana
14:45 - 16:15 Kostel sv. Jana v Pomezí, středověké stezky kolem Landštejna, přestávka na kávu
17:00 - příjezd na autobusové nádraží