Spolek přátel starého Jindřichova Hradce

zapsaný spolek

Přednáška Aleše Flídra  

Románské kostely na Jindřichohradecku


Spolek přátel starého Jindřichova Hradce si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Aleše Flídra, který se dlouhodobě zabývá románskými stavbami na území Čech, Moravy i Rakouska. Jeho přednáška se zaměří na známé i téměř zapomenuté kostely Jindřichohradecka a jeho blízkého okolí, přičemž ukáže, že pozůstatky románského slohu se skrývají i ve stavbách, v nichž bychom je nikdy nehledali. Přednášku vřele doporučujeme nejširší veřejnosti. Přednáška začína v tradičním termínu druhého pondělí v měsíci, tedy 12.12 od 18.00 v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka.

Kdo jsme

 

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce

 Historie spolku sahá až do roku 1924, kdy se po výzvě profesora obchodní akademie v Jindřichově Hradci Milana Gantnera začali scházet milovníci zdejších památek v neformálním Sdružení přátel Jindřichova Hradce, které se o tři roky později transformovalo v nepolitický spolek. Podle stanov z roku 1927 je účelem spolku: "Pečovati o ochranu historických, uměleckých, národopisných a přírodních památek, podporovati všestranné památkové instituce, zvlášť Městské muzeum v Jindřichově Hradci, buditi a šířiti zájem širší veřejnosti o uvedené památky a sdružovati rodáky, přátele a bývalé studenty k utvrzení jejich vztahu k Jindřichovu Hradci". Od samého vzniku spolek úzce spolupracoval s jindřichohradeckým muzeem. Po létech stagnace jeho činnosti v 80. letech se po roce 1989 opět podařilo navázat na někdejší spolupráci. Spolek v souladu s původním záměrem jeho zakladatelů dodnes pokračuje v popularizaci regionální historie a památek formou přednášek, vydávání publikací i atraktivních zájezdů za památkami do okolních regionů. 

Naše činnost

Spolková setkání se odehrávají vždy od října do června každé druhé pondělí v měsíci. Náplní setkání jsou především přednášky vztahující se k dějinám a kultuře jindřichohradeckého regionu, proslovované jak členy spolku, tak i hostujícímí přednášejícími. Spolek zároveň každoročně pořádá několik zájezdů za českými památkami i do rakouského příhraničí.


Jak se stát členem spolku


Pokud byste se rádi stali členy spolku, stačí vyplnit přihlášku zde a zaplatit členský příspěvek. Ten pro letošní rok činí minimálně 60,-Kč. Za vyšší částky předem děkujeme!


Předseda a členové výboru spolku

Předseda: Mgr. Jan Mikeš, kastelán Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, mikes.jan@npu.cz, 606 795 806

Místopředseda: PhDr. Jaroslav Pikal, ředitel Muzea Jindřichohradecka, pikal@mjh.cz, 602 844 180

Jednatel: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D., historik, Ústav pro studium totalitních režimů Praha, libor.svoboda@ustrcr.cz, 737 284 548

Zapisovatelka: Mgr. Věra Kubátová, vedoucí oddělení knihovny, VŠE Praha, Fakulta managementu J. Hradec, vera.kubatova@vse.cz, 728 928 077

Pokladní: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., odborná knihovnice, Muzeum Jindřichohradecka, behalova@mjh.cz, 602 218 508

Člen výboru: Mgr. Petr Šulc, ředitel ZŠ a MŠ Deštná, reditel@zs-destna.cz, 602 959 505

Poslední novinky

POZOR! INFORMACE K ZÁJEZDU PO STŘEDOVĚKÝCH KOSTELECH A STEZKÁCH DAČICKA A NOVOBYSTŘICKA:

ODJEZD: sobota 1. října 7.00

MÍSTO ODJEZDU: Autobusové nádraží, před bývalým hotelem U města Vídně

PROGRAM:

7:00 odjezd
7:30 - 8:00 kostel Sv. Ondřeje u Strmilova
8:30 - 9:30 Bílkov - kostel sv. Jana Křtitele a pozůstatky hradu pánů z Hradce
9:45 - 11:00 Jemnice - kostel sv. Jakuba s románskou věží
11:30 - 12:00 Lidéřovice - kostel sv. Linharta
12:10 - 13:00 Český Rudolec - kostel sv. Jana
14:45 - 16:15 Kostel sv. Jana v Pomezí, středověké stezky kolem Landštejna, přestávka na kávu
17:00 - příjezd na autobusové nádraží