„Zde napište slogan“

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce

zapsaný spolek

PŘEDNÁŠKA A SCHŮZE SPOLKU
KAREL CHUDOMELKA, ARCHITEKT A SKAUT Z JINDŘICHOVA HRADCE
Ing. arch. Martina Jelínková
Při přednášce bude zahájena stejnojmenná výstavka, která potrvá do 6. ledna 2024
9. října 2023 , 18.00 hodin

Zájezd do Rakouska


V sobotu 30. září se uskuteční avizovaný zájezd do Rakouska. Níže naleznete základní informace a itinerář.

Cena zájezdu je vypočtena na 780 Kč.
Je v tom započteno 18 eur, které nás budou stát vstupy do Altenburgu a na Heidenreichstein.

Částka nezahrnuje oběd, pokud o něj budete mít zájem (cena bude zřejmě 10-12 Eur, tedy asi 250-300 Kč) je potřeba si jej zamluvit hned při přihlášení.


Zájezd má kapacitu 54 míst.
Zapsat se na něj bude možné na řádné schůzi spolku, dne 11. září od 17 hodin, zároveň bude nutné zájezd rovnou i zaplatit. Kdo nemůže přijít 11. září v 17 hodin, může zaslat přihlášku e-mailem, ale upozorňuji, že ti, kteří přijdou osobně, mají přednost a e-mailem došlé přihlášky začneme zapisovat 11. září v 18.00, a to podle pořadí, v jakém přišly.
Vzhledem k omezené kapacitě zájezdu platí omezení, že jeden člen spolku sebou může vzít jen jednoho dalšího nečlena spolku.
Pro ty, kteří ještě nemají vyřešený doplatek k minulému zájezdu upozorňuji, že bez jeho vyrovnání není možné se hlásit na další spolkové akce.

Zájezd do Rakouska
sobota 30. září 2023
1. 7.00 Odjezd z autobusového nádraží Jindřichův Hradec
2. 8.15 - 9.30 Zřícenina hradu Kollmitz (pěší vycházka cca 500 metrů tam a zpět)
3. 10.20 - 11.40 Klášter Altenburg Prohlídka volná bez průvodce (klášterní kostel, zahrady, klášterní podzemí)
4. 12.00 - 14.00 Město Horn - oběd (do 13.15), 45 minut prohlídka města5. 15.15 - 16.20 Hrad Heidenreichstein (prohlídka s tamním průvodcem, s vytišteným českým textem)
6. 16.45 - 18.00 Město Litschau přestávka na kávu, možnost nákupu a prohlídka města s farním kostelem a zvenku i zdejšího hradu7. 18.30 Návrat do JHCena zájezdu: 780 Kč osoba (vzhledem k omezené kapacitě zájezdu mají přednostní právo objednávky zájezdu členové spolku + max. 1 nečlen)
Cena zahrnuje: autobus, vstupenka do kláštera Altenburg, vstupenka na hrad HeidenreichsteinOběd bude ve městě Horn, zařizujeme jej hromadně, cena oběda bude pravděpodobně 10-12 eur. Prosím o závazné vyjádření, zda o něj máte zájem či ne při objednávce zájezdu.

Jarní spolkový zájezd Novohradské hory - nedoplatek

Přestože dne 27. května uskutečněný zájezd do Novohradských hor přinesl spoustu příjemných zážitků, pojí se s ním také nutnost uhradit nedoplatek za původně neplánované vstupné na tvrz Tichá. Všem účastníkům zájezdu se tímto omlouvám a prosím o uhrazení 120 Kč/osoba na účet spolku 5974089309/0800 s poznámkou: zájezd nedoplatek a vaše jméno. Samozřejmě lze také zaplatit do spolkové pokladny v hotovosti při příští přednášce nebo se domluvit osobně. Velmi mě tato nesrovnalost mrzí, zapříčinilo ji nedorozumění a také naše snaha držet cenu zájezdů na vůbec nejnižší možné úrovni, aby byly dostupné pro všechny. s omluvou Jan Mikeš


Jarní výlet do Novohradských hor

Vyšla nová výroční zpráva spolku a Vlastivědný sborník Jindřichohradecka, Dačicka a Třeboňska

Všichni členové spolku si v rámci pravidelných spolkových setkání každé druhé pondělí v měsíci od 17 hodin mohou vyzvednout výroční zprávu Spolku za rok 2022, s přílohou v podobě textu Mgr. Jana Mikeše - Malý průvodce gotickým sochařstvím v Jindřichově Hradci. Zároveň již vyšel i Vlastivědný sborník Jindřichohradecka, Dačicka a Třeboňska, jehož výtisk mají všichni členové spolku také zdarma.

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce uspořádal výstavu k výročí "Akce Hřbitov" - zátahu STB proti tzv. neorganizované mládeži


Díky iniciativě Mgr. Libora Svobody PhD. a finanční podpoře města Jindřichův Hradec se našemu spolku podařilo vytvořit výstavu, zabývající se perzekucí mladých lidí v době totality. Takzvaná "Akce Hřbitov" byla zaměřena na volné seskupení mladých lidí scházejících se na  tehdy téměř zničeném židovském hřbitově v Jindřichově Hradci, o který pečovali a kde se také scházeli k večírkům, při nichž zněla undergroundová hudba, poslouchaly se pásky s nahranými projevy Václava Havla a kam přijížděli i členové tehdy zakázaných kapel. Tajná policie během dvou zátahů pozatýkala několik desítek mladých lidí, kteří následně trpěli různými formami perzekuce. Panelová výstava byla instalována v prostorách Gymnázia Jindřichův Hradec a následně bude putovat po dalších středních školách i venkovních prostorách Jindřichova Hradce. Má za cíl připomínat (nejen) mladé generaci minulost, ve které odlišný názor znamenal možnost beztrestného bití, zavírání či výpovědí z práce ze strany státu.

Kdo jsme

 

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce

 Historie spolku sahá až do roku 1924, kdy se po výzvě profesora obchodní akademie v Jindřichově Hradci Milana Gantnera začali scházet milovníci zdejších památek v neformálním Sdružení přátel Jindřichova Hradce, které se o tři roky později transformovalo v nepolitický spolek. Podle stanov z roku 1927 je účelem spolku: "Pečovati o ochranu historických, uměleckých, národopisných a přírodních památek, podporovati všestranné památkové instituce, zvlášť Městské muzeum v Jindřichově Hradci, buditi a šířiti zájem širší veřejnosti o uvedené památky a sdružovati rodáky, přátele a bývalé studenty k utvrzení jejich vztahu k Jindřichovu Hradci". Od samého vzniku spolek úzce spolupracoval s jindřichohradeckým muzeem. Po létech stagnace jeho činnosti v 80. letech se po roce 1989 opět podařilo navázat na někdejší spolupráci. Spolek v souladu s původním záměrem jeho zakladatelů dodnes pokračuje v popularizaci regionální historie a památek formou přednášek, vydávání publikací i atraktivních zájezdů za památkami do okolních regionů. 

Přednášky

Pořádáme přednášky v budově Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici, vždy druhé pondělí v měsíci od října do června. Pravidelné začátky, není-li uvedeno jinak, jsou v 18.00 hodin

Publikační činnost

Spolek každým rokem vydává výroční zprávu spolu s textem některé zajímavé přednášky z uplynulého roku. Zároveň jsou vydávány i publikace k regionálním dějinám.

Naše činnost

Spolková setkání se odehrávají vždy od října do června každé druhé pondělí v měsíci. Náplní setkání jsou především přednášky vztahující se k dějinám a kultuře jindřichohradeckého regionu, proslovované jak členy spolku, tak i hostujícímí přednášejícími. Spolek zároveň každoročně pořádá několik zájezdů za českými památkami i do rakouského příhraničí.


Jak se stát členem spolku


Pokud byste se rádi stali členy spolku, stačí vyplnit přihlášku zde a zaplatit členský příspěvek. Ten pro rok 2023 činí minimálně 100,-Kč. Pro rok 2024 se částka zvyšuje na 300,- Kč. Za vyšší částky předem děkujeme!


Předseda a členové výboru spolku

Předseda: Mgr. Jan Mikeš, kastelán Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, mikes.jan@npu.cz, 606 795 806

Místopředseda: PhDr. Jaroslav Pikal, ředitel Muzea Jindřichohradecka, pikal@mjh.cz, 602 844 180

Jednatel: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D., historik, Ústav pro studium totalitních režimů Praha, libor.svoboda@ustrcr.cz, 737 284 548

Zapisovatelka: Mgr. Věra Kubátová, vedoucí oddělení knihovny, VŠE Praha, Fakulta managementu J. Hradec, vera.kubatova@vse.cz, 728 928 077

Pokladní: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., odborná knihovnice, Muzeum Jindřichohradecka, behalova@mjh.cz, 602 218 508

Člen výboru: Mgr. Petr Šulc, ředitel ZŠ a MŠ Deštná, reditel@zs-destna.cz, 602 959 505

Poslední novinky

POZOR! INFORMACE K ZÁJEZDU PO STŘEDOVĚKÝCH KOSTELECH A STEZKÁCH DAČICKA A NOVOBYSTŘICKA:

ODJEZD: sobota 1. října 7.00

MÍSTO ODJEZDU: Autobusové nádraží, před bývalým hotelem U města Vídně

PROGRAM:

7:00 odjezd
7:30 - 8:00 kostel Sv. Ondřeje u Strmilova
8:30 - 9:30 Bílkov - kostel sv. Jana Křtitele a pozůstatky hradu pánů z Hradce
9:45 - 11:00 Jemnice - kostel sv. Jakuba s románskou věží
11:30 - 12:00 Lidéřovice - kostel sv. Linharta
12:10 - 13:00 Český Rudolec - kostel sv. Jana
14:45 - 16:15 Kostel sv. Jana v Pomezí, středověké stezky kolem Landštejna, přestávka na kávu
17:00 - příjezd na autobusové nádraží